Nyheter

1903-2023  Vi firar 120år!

1903 startade vi vår verksamhet
Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg & Hyfleri på Kungsholmen i Stockholm.

1903 i världen
1903 vid Kitty Hawk skedde den första lyckade flygningen med motor. Orville Wright flög i 12 sekunder och flygsträckan blev 36,5 meter. Wilbur Wright genomförde den andra flygningen som varade 11 sekunder med tillryggalagda 53 meter.

 

1903-2023 Vi firar 120år!