Historia

 

1903-2023 Vi firar 120år!

L.E. Svensson snickeri är ett famlijeägt företag i fjärde generationen. Med stor yrkesskicklighet har vi levererat snickerier med kvalitet i över 120år. Vår vision är att fortsätta leverera specialsnickerier i generationer.

Vi vil ge dig möjlighet att glädjas av hållbara snickerier.

 

 

1903-

Linder Efraim Svensson lämnar sin fasta anställning och skriver under ett hyreskontrakt för några maskiner och en lokal för att slå upp portarna till L.E. Svenssons Såg & Hyfleri på Kungsholmen i Stockholm.

1930-talet

Företaget har utvecklats till ett fullfjädrat finsnickeri och flyttar till Bergsgatan 45 där man sedan är verksam ända fram till 1975. Under dessa år byter företaget namn till L.E. Svenssons Snickerifabrik.

Lönen på snickeriet är ca 55 riksdaler per vecka. Söndagar ledigt.

1940-talet

Under krigstiden tillverkar man stora mängder transportlådor, bl.a. till dåvarande Sjönander, numera Siemens-Elema.
1942 - Sonen Karl Gösta Svensson, med examen från Påhlmans Handelsinstitut, tar över verksamheten.

1950-talet

Hyllmeter efter hyllmeter av den så omtalade Stringhyllan lämnar fabriken.

1960-talet

Ekensborgs varv beställer stora kvantiteter av fartygsdörrar, och flera korvkiosker runt om i Stockholm får en ändamålsenlig inredning.

1970-talet

Sonsonen Lars Svensson tar vid och driver företaget vidare som L.E. Svenssons Snickeri AB.
1975 - Företaget flyttar till Stora Essingen och verksamheten inriktas mot kundanpassade inredningssnickerier.

1980-talet

Som ett led i utvecklingen och svar på ökade effektivitetskrav köps den första NC-styrda maskinen in.

1990-talet

I samband med att tvärbanan byggs ut på Essingen flyttas verksamheten till nya lokaler med stor tomt i Orminge. Här finns utrymme för framtida expansioner och företaget fortsätter investera i ny produktionsteknik.

2000-talet

Syskonen, Ola Svensson, Anette Piir och Dan Svensson, vilka är den fjärde generationen Svensson som driver bolaget vidare. Man fortsätter investera i ny produktionsteknik och digitalisering.
Man levererar kontorsinredning till Forex som skickas runt om i Norden.

2010-talet

Man fortsätter att investera i verksamheten. Digitalisering och nya maskiner i verkstaden står högt på agendan.

2020-talet

Årtiondet börjar med en Pandemi och sedan kom kriget i Ukraina. Allt detta påverkar hela samhället på många olika sätt. Trots oroligheterna så fortsätter man med full fart framåt på L.E. Svensson Snickeri.

2023 anställer man Peter Forsséll som vd och företagets vision, att leverera specialsnickerier i generationer, lever vidare.